τα συρματα
το απροσωπο, η τεχνη και οι αφορμες της